(Keyware) Monitoring 24/7 & daily backup control
 Artikelcode: DNMSSS-x011
NUmmer Fabrikant:
Merk:
EAN-code: DNMSSS-x011

24/7 Network en server monitoring & dagelijkse controle van de backup


ICT infrastructuur Keyware Technologies


- 2x Dell 710 server met ESXi
- 1x Dell storage MD3200 (voor de virtuele servers)
- 10tal Windows en Linux vm's (RedHat en Ubuntu)
- 2x Windows server voor de backup omgeving
- 1x Dell 1950 server met pfsense firewall

24/7 Monitoring


- Uw netwerk wordt voorzien van uitgebreide monitoring tools zodat deze 24/7 kan opgevolgd worden.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
* Real-time monitoring
* Historische monitoring data
Dankzij de historische monitoring data kan veel sneller dan gebruikelijk fouten opgespoord en verholpen worden en kan er aan trendanalyse gedaan worden.

Server monitoring


- Op een server worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Swap disk gebruik
* Load van de server
* Disk space gebruik
* Connectiviteit naar de server
* Gebruikers die inloggen op het systeem (enkel bij een Linux OS)
* Beschikbaarheid van de SSH service (enkel bij een Linux OS)
* Backup service
* Aantal processen

Router monitoring


- Op een router worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Interfaces
* Environment monitoring (temperature/fan)
* Load
* Memory
* Internet connectivity (in case internet is provided by ITAF)
* Routing protocol monitoring
(Opmerking: router monitoring is mogelijk indien het Cisco apparatuur betreft)

Switch monitoring


- Op een switch worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Interfaces
* Environment monitoring (temperature/fan
* Load
* Memory
(Opmerking: switch monitoring is mogelijk indien het Cisco apparatuur betreft)

Firewall monitoring


- Op een firewall worden de volgende basis checks uitgevoerd:
* Diskspace
* Load
* Processes
* Users
* DNS
* OpenVPN Services
* NTP
(Opmerking: firewall monitoring kan indien ITAF de firewall voorziet of in het geval het een pfense firewall betreft)

Extra monitoring


- Extra checks kunnen worden uitgevoerd in functie van het doel van de server en de noden van de klant. Zo kan bijvoorbeeld het mail proces gecontroleerd worden bij een mail server.
- Voor meer complexe omgevingen kunnen end-to-end checks geïmplementeerd worden.

Notificatie systeem


- Indien gewenst kunnen één of meerdere medewerkers mail en/of SMS notificaties ontvangen bij het optreden van verstoringen welke waargenomen worden door het 24/7 monitoring platform.

Dashboard


- Aan de hand van een netwerkoverzicht kan een monitoring dashboard voorzien worden waarbij op één overzicht visueel de status van het netwerk en de servers worden voorgesteld.
- Bij een mouse-over zijn meer details zichtbaar per endpoint.

Service Center


- Via het Service Center krijgt u twee overzichten ter beschikking:
* Real time monitoring: een real time overzicht van de diverse checks.
* Historical monitoring data: grafieken die historische monitoring data bevatten.

Backup


Backup applicatie


- ITAF voorziet een backup systeem voor het nemen van diverse backups: files, databases en server images.
- Indien de klant een bestaande backup oplossing heeft en wenst te behouden kan deze in beheer genomen worden door ITAF. Onderstaande punten kunnen dan wel verschillen in functie van de mogelijkheden van de applicatie en de wensen van de klant.

Dagelijkse backup controle


- Dagelijkse wordt gecontroleerd of de backup goed uitgevoerd werd.
- Ingeval van een verstoring zal er een evaluatie plaatsvinden en onderscheid gemaakt worden tussen een minor en major issue:
* Wanneer het een kleine verstoring betreft of de verstoring deed zich nog maar zelden voor zal er geen specifieke actie ondenomen worden. De volgende backup zal dan garant staan voor een goede backup.
* Wanneer zich een grote verstoring voordoet of wanneer de verstoring zich reeds enkele malen heeft herhaald zal een nieuwe backup ingeregeld worden.

Backup policy


- Standaard wordt gebruik gemaakt van de onderstaande backup policy. Deze wordt aangepast naargelang de behoefte van de klant.

Files


- Maandelijkse full backup welke 8 weken wordt bewaard
- Dagelijkse incrementele backup welke 13 dagen wordt bewaard
- Wekelijkse differentiële backup welke 5 weken wordt bewaard
Dit resulteert in een Recovery Point Objective (RPO) van:
* De mogelijkheid om een backup te restoren van de laatste 7 nachtelijke backup
* De mogelijkheid om een backup te restoren van de laatste 4 wekelijkse backup

Databases


- Database log files worden 24/7 weggeschreven en worden 7 dagen bijgehouden
- Wekelijkse database backup welke 4 weken wordt bijgehouden
- Dagelijkse database backup welke 7 dagen wordt bijgehouden
Dit resulteert in een Recovery Point Objective (RPO) van:
* point in time van de laatste 7 dagen
* de mogelijkheid om de database te restoren van de laatste 4 wekelijkse backups

Server images


- Indien servers gevirtualiseerd zijn wordt er maandelijks een automatische server image backup genomen.
- Indien servers niet gevirtualiseerd zijn kan deze actie periodiek manueel uitgevoerd worden.
Server images staan garant voor een snelle restore van een server in geval van een ernstige verstoring.

Disaster recovery backup


- Parallel met de lokale backup kan een backup naar een A klasse datacenter uitgevoerd worden. Deze backup dient voor disaster recovery. Zo kan de organisatie in geval van een ramp (diefstal, brand, overstroming, enz.) terugvallen op de data uit het datacenter.
- De disaster recovery backup policy wordt in samenspraak met de klant opgemaakt. De mogelijkheden hiervan hangen sterk af van de beschikbaarheid van de netwerk bandbreedte.
- Als voorbeeld kan volgend theoretisch model gebruikt worden: als de klant 2 Mbit kan ter beschikking stellen voor de disaster recovery backup zal een synchronisatie van 250 GB data 11 dagen in beslag nemen.

Service Center


- In het Service Center is steeds een overzicht ter beschikking van alle gebruikte opslagruimte in het datacenter (Disaster Recovery Backup). Dit per server en per type backup.
- Elke server heeft zijn specifieke set aan directories en files die wel of juist niet worden opgenomen in de backup.
- Restores kunnen uitgevoerd worden aan de hand van een webinterface. Indien gewenst kan een ticket gepost worden en zal de restore uitgevoerd worden door ITAF.

Recht op interventies


- Dit contract houdt eveneens in dat de klant het recht heeft voor het aanvragen van ad-hoc interventies.
- Deze interventies kunnen eventueel remote uitgevoerd worden of er kan een engineer on-site ter plaatse komen.
- Interventies kunnen het verhelpen zijn van verstoringen (Incidenten) of het uitvoeren zijn van wijzigingen (Changes).
- Interventies worden in regie uitgevoerd.


Voorraad: 0
Tekst
(Keyware) Monitoring 24/7 & daily backup control
250,00 €